Ana sayfa / Yaşam / Doğum Borçlanması Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Doğum Borçlanması Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Doğum Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanmasının tanımı, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yaptıkları dönemlerde işe gelmedikleri zamanı emeklilik için gerekli süreden düşürmeleri olarak yapılabilir. Sigortalı çalışan kadınlar, yaptıkları doğumlarda hem izin, hem de doğum parası alabilmektedir. Ancak her doğumda işe gelinmeyen dönemler için SGK’ya borçlanma durumu söz konusu olacaktır. bu borcun ödenmemesi durumunda geç emeklilik söz konusu olacaktır. sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli başvuruların yapılmasının ardından, doğum öncesi ve sonrasında hak olan 16 haftalık izni, emeklilik için gerekli olan süreden düşürmek mümkün olmaktadır. sigortalı bir kadının 3 çocuk sahibi olması durumunda, 2160 güne kadar doğum borçlanması yapabilmektedir.

Doğum Borçlanması Yaptırma Şartları

Doğum borçlanmasına başvurmak için koşullar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Sigortalı olarak çalışmakta olan kadının sigorta girişi, doğum öncesinde yapılmış olmalıdır.
  • Doğum borçlanmasının yapıldığı dönemde dünyaya gelen bebeğin sağ olması gerekmektedir.
  • Doğumdan sonraki prim ödemelerinin yapılmamış olması gerekmektedir.
  • İlk doğumun yapıldığı dönemden sonra, 2 yıl içerisinde ikinci doğum yapılmış ise, ilk doğum ile ikinci doğum arasında geçen sürenin tamamı borçlanma kapsamına alınabilir.
  • Borçlanma, en fazla 3 çocuk için yapılabilir. Her çocukta en fazla 2 yıl borçlanma olabilir. En fazla 2160 gün borçlanma söz konusu olacaktır. Daha fazla bilgi ve detay için buraya tıklayın >>

Doğum Borçlanması Hesaplama İşlemi

Doğum borçlanmasını hesaplamak için kişilerin brüt asgari ücreti baz almaları gerekmektedir. doğum borçlanması başvurusu yapılan yılın brüt günlük asgari ücretinin %32’si üzerinden doğum borçlanması yapılabilmektedir. En düşük doğum borçlanması ücreti bu şekilde hesaplanacaktır. En yüksek doğum borçlanması miktarı ise , en düşük ücretin 7,5 katı olarak hesaplanır. Bu kapsamda kişiler, en düşük doğum borçlanmasını günlük 21.65 TL olarak öder. En yüksek doğum borçlanması için ise ödenecek ücret, 694,44 TL olarak belirlenecektir. Doğum borçlanması, sigortalı olarak çalışan kadının emeklilik için ihtiyacı olan hizmet süresine göre, istediği oranda yapılabilmektedir. Bu kapsamda sigortalı kadının doğum borçlanması yapabileceği süre 112 gün ise, emeklilik için ihtiyacı olan süre 50 gün ise, yalnız borç 50 gün olarak görülür.

Doğum Borçlanması Süresi

Doğum borçlanması kapsamında geçen süreler , kadının doğum nedeniyle işe gelmediği süre olarak belirlenir. Doğum sayısına göre kullanacağı izinler, doğum borçlanması olarak SGK’ya bildirilmelidir. Ancak doğum için alınacak her izin, doğum borçlanması kapsamına alınmamaktadır. Bu nedenle alınacak izinlerin doğum borçlanması kapsamına giren kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • Sigortalı çalışanın yasal izni çerçevesinde bulunan doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta, doğum borçlanmasına tabidir.
  • Çoğul gebelikte doğum öncesi 10, doğum sonrası 10 hafta doğum borçlanmasına tabidir.
  • Doğum sebebiyle çalışılmayan ve çocuklar arasında en fazla 2 yıl olan durumlar, en fazla 3 defa olmak koşuluyla doğum borçlanmasına tabidir.
  • Doğumdan önceki sigorta primlerinin eksik olması durumunda, eksik primler doğum borçlanması kapsamına girmez.

Çocuğun Vefatı Durumunda Doğum Borçlanması Olur Mu?

Doğan çocuğun vefatı halinde doğum borçlanması, çocuğun vefat edeceği süreye kadar geçerli olur. Bu kapsamda annenin izin süresinden sonra meydana gelen çocuk ölümlerinde, çocuğun öldüğü tarihe kadar doğum borçlanması uzatılır. Örneğin anne, doğumdan sonraki 8 haftalık iznini kullanıp bitirdikten sonra çocuğun hastalık veya farklı bir nedenle 10 haftalıkken vefat ettiğini düşünelim. Bu durumda anne, doğum öncesi 8, doğum sonrası 10 hafta borçlanmış olur. Bunun yanında annenin doğum izinlerini kullanmaması ya da eksik kullanması durumunda doğum borçlanması yapma imkanı bulunmamaktadır.

Buna Baktınızmı?

Askerlik Borçlanması Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanmasının tanımı, askerlik dışında geçen ve SGK primi ödenmeyen zamanlarda ve emeklilikte geçerli olmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir